Årsmelding for Datatilsynet 1994

St.meld. nr. 27, innst. S. nr. 204 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 204 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1996