Valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap

Innst. S. nr. 48 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.12.2005 Innst. S. nr. 48 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Norges Bank. Mary Kvidal fra Arbeiderpartiet ble valgt til leder med Liv Røssland fra Fremskrittspartiet som nestleder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2005