Navigasjonssystemet Loran-C - forslag om forlenga drift i 2006

St.prp. nr. 35 (2005-2006), Innst. S. nr. 62 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 62 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke at drifta av navigasjonssystemet Loran-C vert forlenga ut 2006 ved dei fire norske stasjonane.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005