Særskilt melding fra Stortingets ombudsmann. Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser

Dokument nr. 4:1 (2005-2006), Innst. S. nr. 115 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2006 Innst. S. nr. 115 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en særskilt melding fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen om undersøkelser av politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser. Stortinget har bestemt at Særskilt melding fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen om undersøkelser av politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006