Olje- og gassvirksomheten, utbygging og drift av Åsgardfeltet samt disponering av innretningene på Odinfeltet

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 251 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1996 Innst. S. nr. 251 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1996