Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Gjermund Hagesæter om heving av innførselskvotene for alkohol og tobakk m.m.

Dokument nr. 8:14 (2005-2006), Innst. S. nr. 110 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. S. nr. 110 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen harmonisere innførselskvotene i bestemmelsene om tollfrihet for reiseutstyr og reisegods, som alkohol og tobakk m.m., med EUs regler. Stortingets flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ser imidlertid at dagens innførselskvote ikke er tilpasset de fysiske enhetene i salg og at dette kan føre til redusert forståelse for kvotereglene og ber om at Regjeringen i sitt videre arbeid vurderer om det er hensiktsmessig med en moderat justering for å øke legitimiteten til et strengt alkoholregime i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006