Endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 235 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1996 Innst. S. nr. 235 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1996