Endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.)

St.prp. nr. 39 (2005-2006), Innst. S. nr. 121 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 04.04.2006 Innst. S. nr. 121 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å bevilge 58 mill. kroner til pneumokokkvaksine for barn. Pneumokokker er bakterier som forårsaker lungebetennelse, blodforgiftning, hjernehinnebetennelse og mellomørebetennesle. Av 60-80 tilfeller med alvorlig pneumokokkinfeksjon årlig i Norge har om lag fire dødelig utgang. Innføring av vaksinering skal skje fra 1. juli 2006, og tilbud om vaksinering skal gjelde barn født fra og med 1. januar 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.04.2006