Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2006 mv.

St.prp. nr. 69 (2005-2006), Innst. S. nr. 235 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2006 Innst. S. nr. 235 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet med virkning fra 1. mai 2006. Samtidig er det vedtatt bevilgninger i statsbudsjettet for 2006 for å dekke merutgiftene ved lønnsreguleringen og reguleringen av statspensjonene og ulike forsikringer for arbeidstakerne i staten, som reguleres i takt med grunnbeløpet i folketrygden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006