Økonomisk styring i Forsvaret

St.meld. nr. 10 (2005-2006), Innst. S. nr. 176 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. S. nr. 176 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet og tatt til etterretning en melding fra regjeringen om økonomisk styring i Forsvaret. Etter et betydlig økonomisk merforbruk i 2004 og etter vesentlige antegnelser fra Riksrevisjonen til regnskapet for Forsvarets militære organisasjon de senere år, har regjeringen i meldingen redegjort for hvilke tiltak som er iverksatt for å forbedre økonomistyringen i Forsvaret, hvilke resultater som er oppnådd og hvilke utfordringer som fortsatt gjenstår.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2006