Lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Ot.prp. nr. 42 (2005-2006), Innst. O. nr. 42 (2005-2006), beslutning. O. nr. 49 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 27.04.2006 Innst. O. nr. 42 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i vinmonopolloven som innebærer at Vinmonopolets direktør skal ansettes av Vinmonopolets styre og ikke som tidligere av Regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2006

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.2006

   Behandlet i Lagtinget: 09.05.2006