Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytarar

St.meld. nr. 20 (2005-2006), Innst. S. nr. 64 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2006 Innst. S. nr. 64 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding fra regjeringen om alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006