Reindriftsavtalen 2006/2007, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2006 m.m.

St.prp. nr. 64 (2005-2006), Innst. S. nr. 222 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 222 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene fra Fremskrittspartiet, vedtatt en ramme på 92.5 millioner kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen 2006/2007. Rammen tilsvarer bevilgningen til reindriftsavtalen 2005/2006 etter vedtatt budsjett for 2006. Flertallet har videre gitt Regjeringen fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til inngått reindriftsavtale knyttet til bevilgninger i 2007. I tillegg til avtalen har flertallet vedtatt en bevilgning på 3 millioner kroner til dekning av tiltak mot radioaktivitet i slaktesesongen 2006/2007.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006