Privatisteksamen innanfor videregåande skole

St.meld. nr. 26, innst. S. nr. 175 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1996 Innst. S. nr. 175 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1996