Endringer i Norges utenriksrepresentasjon

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 143 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 06.03.1996 Innst. S. nr. 143 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996