Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om endringer av retningslinjer fra Administrasjonsdepartementet for å sikre likebehandling av alle innvalgte kommunestyregrupper

Dokument nr. 8:57, innst. S. nr. 216 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1996 Innst. S. nr. 216 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996