Forslag fra stortingsrepresentantene Sigurd Manneråk, Jørgen Holte og Rita H. Roaldsen om å gjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende arbeidsmiljø gjeldende for studenter

Dokument nr. 8:71, innst. S. nr. 196 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørgen Holte, Rita H. Roaldsen, Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1996 Innst. S. nr. 196 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1996