Overgangsordningane for arbeidstakarar frå dei nye EØS-landa mv.

St.meld. nr. 9 (2005-2006), Innst. S. nr. 130 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 25.04.2006 Innst. S. nr. 130 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om overgangsordningene for arbeidstakere fra de nye EØS-landene. Stortinget gikk enstemmig inn for å forlenge ordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2006