Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2005

Dokument nr. 19 (2005-2006), Innst. S. nr. 174 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. S. nr. 174 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets har behandlet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2005, og sluttet seg til innstillingen fra utenrikskomiteen om at Stortinget bør vurdere deltakelsen i de parlamentariske forsamlinger Norge deltar i, og nye parlamentariske fora der Norge foreløpig ikke er med.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2006