Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Torbjørn Hansen, Petter Løvik og Inge Lønning om tiltak for bedring av matsikkerhet

Dokument nr. 8:73 (2005-2006), Innst. S. nr. 229 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Inge Lønning, Petter Løvik, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 229 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra Høyre om tiltak for bedring av matsikkerhet. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen viser til ttiltak som er iverksatt i Landbruks- og matdepartemenet og Helse- og omsorgsdepartementet med økt matsikkerhet som siktemål. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti stemte for at Stortinget skulle be Regjeringen fremme en sak med en tiltaksplan for bedring av matsikkerhet for Stortinget høsten 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006