Trygdeoppgjeret 2006

St.prp. nr. 70 (2005-2006), Innst. S. nr. 233 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2006 Innst. S. nr. 233 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet trygdeoppgjøret for 2006. Grunnbeløpet i folketrygden økes med kr 2 193 og settes til kr 62 892 med virkning fra 1. mai 2006. Dette utgjør en årslønnsvekst på 3,5 prosent.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2006