Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. mai 2006 (jf. Innst. O. nr. 41): Stortinget ber Regjeringen utrede videre spørsmålet om offentlighetslovens anvendelse i forhold til de ulike situasjoner hvor private på vegne av, eller etter tillatelse fra, det offentlige løser viktige samfunnsoppgaver med et rettslig eller faktisk monopol overfor den enkelte innbygger.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet