Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly

St.prp. nr. 72 (2005-2006), Innst. S. nr. 226 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. S. nr. 226 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Innenfor en kostnadsramme på 720 mill. kroner, har Stortinget enstemmig gitt Forsvarsdepartementet fullmakt til å foreta en utskiftning av vingene på P-3 Orion maritime overvåkningsfly.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2006