Samtykke til at Norge deltar i det multilaterale gjeldssletteinitiativet «Multilateral Debt Relief Initiative» (MDRI)

St.prp. nr. 79 (2005-2006), Innst. S. nr. 21 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2006 Innst. S. nr. 21 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til at Norge deltar i det multilaterale gjeldsletteinitiativet "Multilateral Dept Relief Initiative".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2006