Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Gunvald Ludvigsen, Gunnar Kvassheim og Gunn Berit Gjerde om å opprette en kompensasjonsordning for norske krigsseilere som satt i fangenskap i Afrika under den 2. verdenskrig

Dokument nr. 8:87 (2005-2006), Innst. S. nr. 22 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Berit Gjerde, Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 27.10.2006 Innst. S. nr. 22 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Venstre om å opprette en kompensasjonsordning for norske krigsseilere som satt i fangenskap i Afrika under den 2. verdenskrig. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2006