Statens eierskap i BaneTele AS

St.prp. nr. 74 (2005-2006), Innst. S. nr. 6 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.10.2006 Innst. S. nr. 6 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene fra FrP, H, KrF og V, samtykket i inngåelse av integrasjonsavtale og aksjeeieravtale med Bredbåndsalliansen AS om deleierskap i BaneTele AS. Avtalene innebærer at Bredbåndsalliansen AS tilfører BaneTele AS 625 mill. kr gjennom en emisjon, mot at Bredbåndsalliansen AS mottar 232 000 aksjer i BaneTele AS gjennom en aksjekapitalforhøyelse. Eierskapet vil deretter være delt, med 50% til staten og 50% til Bredbåndsalliansen AS.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2006