Finansministeren og kommunal- og regionalministerens redegjørelser vedrørende notifisering av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status