Bedre vilkårene og rammebetingelsene for frivillig sektor

Dokument nr. 8:107 (2005-2006), Innst. S. nr. 102 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, May-Helen Molvær Grimstad, Olemic Thommessen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 11.12.2007 Innst. S. nr. 102 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Innstillingen inneholder ingen realitetsdrøftelse av forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, men inneholder merknader fra et flertall, AP, SV og SP, og et mindretall, FRP,H, KRF og V, når det gjelder prosessuelle forhold. Det vises for øvrig til Innst. S. nr. 104 (2007-2008) jf. St. meld. nr. 39 (2007-2008) Frivillighet for alle.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2007