Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innst. S. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.10.2006 Innst. S. nr. 1 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 05.10.2006