Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å be Regjeringen vurdere innføring av regler som stiller krav til offentliggjøring av de politiske partiers inntekter

Dokument nr. 8:17 (1994-95), Innst. S. nr. 167 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. S. nr. 167 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995