Forslag fra Carl I. Hagen til ny § 75 a i Grunnloven ( Balansering av statsutgifter)

Dokument nr. 12:10 for 1991-92, innst. S. nr. 87 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen (forslag nr. 10) Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 87 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1995