Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2005-2006

St.meld. nr. 4 (2006-2007), Innst. S. nr. 125 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.02.2007 Innst. S. nr. 125 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om den årlige stortingsmeldingen om oppfølging av stortingsvedtak som inneholder en anmodning til Regjeringen. Meldingen redegjorde for oppfølgingen av de ni anmodningsvedtakene som ble fattet i stortingssesjonen 2005-2006. Stortinget har vedtatt at St.meld. nr. 4 (2006-2007) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007