Utenriksministeren og Forsvarsministerens redegjørelse om sak behandlet 19. oktober 2006 i den utvidede utenrikskomité (Sak 1: Afghanistan - styrkebidrag) og innbrakt for Stortinget i medhold av forretningsordenens § 13 siste ledd

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet