Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 - 30. juni 2006

St.meld. nr. 10 (2006-2007), Innst. S. nr. 111 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.02.2007 Innst. S. nr. 111 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om embetsutnevninger i perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006. Komiteen uttaler i sin innstilling at det ikke lenger er behov for å fremme en egen storingsmelding om embetsutnevnelser, ettersom informasjonen kan tilføres Stortinget og offentligheten på annen måte. Stortinget har vedtatt at St. meld. nr. 10 (2006-2007) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007