Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Odd Einar Dørum og Gunvald Ludvigsen om helseregistre og personvern

Dokument nr. 8:14 (2006-2007), Innst. S. nr. 109 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.01.2007 Innst. S. nr. 109 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Venstre om at nyopprettede helseregistre som ikke baserer seg på samtykke fra den registrerte, bare skal kunne lagre personidentifiserende opplysninger dersom disse er kryptert av en utenforestående, uavhengig instans.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2007

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2007