Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS

Dokument nr. 3:2 (2006-2007), Innst. S. nr. 124 (2006-2007) (Saken er vedtatt sendt tilbake til komiteen til fornyet behandling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.02.2007 Innst. S. nr. 124 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007