Endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 21 (2006-2007), Innst. S. nr. 84 (2006-2007) kap. 231

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 84 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Kunnskapsdepartementet for 2006 kap 231 Barnehager. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag i St prp nr 21 (2006-2007). Vedtaket ble fattet enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006