Skriv av 18. september 2006 fra Tore Sandberg med anmeldelse av de tre høyesterettsdommerne som i egenskap av medlemmer av Høyesteretts kjærmålsutvalg den 14. oktober 2003 behandlet Fritz Moens kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om å nekte gjenopptakelse av "Torunn-saken."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Avvist