Skriv datert 7. november 2006 fra Rød Valgallianse og skriv fra Riksadvokaten av samme dato med vedlegg vedrørende eventuelt riksrettsansvar for mulige lekkasjer fra møte i regjeringens sikkerhetsutvalg 8. november 2004, for så vidt gjelder de konstitusjonelt ansvarlige personer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.