Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å be Regjeringen fremme forslag om innføring av egenjournal i norsk helsevesen

Dokument nr. 8:44 (1993-94), Innst. S. nr. 21 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 26.10.1994 Innst. S. nr. 21 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.11.1994