Tromsøpakke 2 - utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø

St.prp. nr. 33 (2006-2007), Innst. S. nr. 117 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2007 Innst. S. nr. 117 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt å utvide ordninga med innkreving av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø. Framlegget innebærer at dagens innkrevingsordning blir utvida med fire år fram til 31. juli 2012. Bakgrunnen for utvidinga av den gjeldende ordning er at ett av de store prosjektene i Tromsøpakke 2 , Langnestunnelen, er blitt dyrere enn forutsatt. Dermed ble satsinga på andre tiltak i pakka svekka. I tillegg endres profilen i Tromsøpakke 2 slik at det blir ei reell satsing på tiltak for å bedre miljø og trafikksikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2007