Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om praksis når det gjelder godkjennelse og støtte etter privatskoleloven

Dokument nr. 8:56 (1993-94), Innst. S. nr. 206 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.10.1994 Innst. S. nr. 206 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1994