Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Gunnar Kvassheim og Gunvald Ludvigsen om en gjennomgang av regelverket for kompensasjon til kommuner som rammes uforholdsmessig hardt av flom, ras og naturskade

Dokument nr. 8:28 (2006-2007), Innst. S. nr. 161 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 161 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Andre N. Skjelstad, Gunnar Kvassheim og Gunvald Ludvigsen om en gjennomgang av regelverket for kompensasjon til kommuner som rammes uforholdsmessig hardt av flom, ras og naturskade. Stortinget har vedtatt å legge representantforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.04.2007