Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å be Regjeringen gjøre enkelte endringer i konsesjon gitt til Televerket til automatisk registrering og lagring av samtaledata i forbindelse med opprettelse av nytt faktureringssystem for teletjenester ( SenTaks)

Dokument nr. 8:68 (1993-94), Innst. S. nr. 184 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 184 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995