Endringer på statsbudsjettet for 1994 under Miljøverndepartementet - tømming av Blücher for olje

St.prp. nr. 66 (1993-94), Innst. S. nr. 20 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.10.1994 Innst. S. nr. 20 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 09.11.1994