Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet "Aktiv Ungdom" (2007-2013)

St.prp. nr. 38 (2006-2007), Innst. S. nr. 171 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 171 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til norsk deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av programmet Aktiv Ungdom (2007-2013). Programmet er i stor grad en videreføring og utvidelse av det tidligere programmet "UNG i Europa."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.04.2007