Fiskeriavtalane Noreg har inngått for 2007

St.meld. nr. 32 (2006-2007), Innst. S. nr. 77 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2007 Innst. S. nr. 77 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert de fiskeriavtaler Norge har inngått med andre land for 2007 og fisket etter avtalene for 2005 og 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2007