Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer

Ot.prp. nr. 29 (2006-2007), Innst. O. nr. 64 (2006-2007), beslutning. O. nr. 89 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.05.2007 Innst. O. nr. 64 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. Lovforslaget ble vedtatt av et flertall bestående av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet , samt Kristelig Folkeparti og med betinget støtte fra Venstre. Fremskrittspartiet og Høyre støttet ikke forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007