Reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m.

St.prp. nr. 74 (2006-2007), Innst. S. nr. 284 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2007 Innst. S. nr. 284 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre, vedtatt en fremforhandlet reindriftsavtale med ramme på 97 millioner kroner. Videre er det vedtatt bevilgninger på 3 millioner kroner knyttet til kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007