Forslag fra stortingsrepresentant Lisbeth Holand om å oppheve politiets streikeforbud

Dokument nr. 8:79 (1993-94), Innst. S. nr. 42 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.11.1994 Innst. S. nr. 42 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1994